Skip to main content

【MI Learning 新生優惠課程】

【MI Learning 新生優惠課程】

$499/4堂【外籍老師真人英文課程】
俾小朋友1個體驗嘅機會! #Homeschooling
仲可以自選額外學習教材(✅英文電子雜誌/✅英文工具書)

#外籍老師真人網上實時互動 #師資保證100%考獲教學認證
#每堂最多4個學生 #按每位學員程度喜好訂造課程
#安在家中上堂 #無壓力學習 #鼓勵小朋友開口講英文!

呢個暑假,安在家中輕輕鬆鬆學英文,安全又放心!「名額有限,報完即止」

登記了解【MI Learning $499新生優惠課程】